Kdož ukryt v objetí Nejvyššího, ve stínu Božím spočine.

Říkám Hospodinu: útočiště mé, tvrzi má, Bože můj, v Tebe doufám,

neboť on tě jistě zachrání ze sítí nalíčených a před morem zhoubným tě ochrání,

svou perutí tě zastíní a pod svými křídly tě skryje

a jeho pravda ti bude sloužit jako štít.

Nebudeš se bát postrachu v noci ani šípu letícího ve dne,

moru přicházejícího v temnotách ani bojovníka plížícího se o polednách.

 

 

 

 

S lítostí oznamujeme, že 6. února 2008 po krátké prudké nemoci zemřel ve věku 61 let

 

 

 

 

ing. Ivan Dejmal

 

 

 

 

 

 

 

Pohřeb se koná v úterý 12. února 2008 ve 14 hodin

v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7.

 

 

 

 

 

 

 

Za rodinu:

 

 

Háta a Tomáš

Kateřina

Marta

 

dcera s manželem

 

manželka

 

dcera