Úmrtní oznámení

Logo - symbol parte v šedé barvě s nápisem úmrtní oznámení.cz
Banner s fotografií slunečních hodin a nápisem Jednou i tvůj čas ukáže stín


Podmínky zveřejňování

 1. O vložení zápisu a úmrtního oznámení na portál partezlin.cz žádá zpravidla objednavatel pohřbu u své pohřební služby. Zaplatí jako součást faktury za pohřeb stanovený poplatek a pohřební služba zajistí zaslání elektronické podoby úmrtního oznámení na adresu administrátorů tohoto portálu: info@partezlin.cz.

 2. Pokud objednavatel pohřbu po dohodě s ostatními pozůstalými nepožádá výslovně v pohřební službě, aby bylo na internetu zveřejněno kompletní parte se všemi údaji jako v tištěné podobě, administrátoři portálu z důvodu ochrany osobních údajů žijících osob vymažou ještě před zveřejněním na internetu na úmrtním oznámení jména pozůstalých i přesnou adresu (ulici a číslo domu).
  Správce portálu je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 3. Administrátoři umístí úmrtní oznámení na internetové stránky tohoto portálu do 24 hodin od přijetí e-mailu z pohřební služby a garantují, že úmrtní oznámení bude v systému zařazeno nejméně jeden rok.

 4. Pokud vaše pohřební služba ještě nemá dohodu s provozovateli tohoto portálu a nezprostředkuje zveřejnění úmrtního oznámení na internetu, můžete se obrátit na administrátory portálu přímo e-mailem (info@partezlin.cz) nebo poslat parte i běžnou poštou na adresu:
  Vojtěch Cekota
  Na Honech III 4932
  760 05 Zlín 5

  E-mailem nebo běžnou poštou přijetí parte potvrdíme a zašleme vám číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu poplatku, na požádání i fakturu. Zápis o úmrtí zveřejníme v nejkratší možné době za stejných podmínek jako při kontaktu přes pohřební službu. Poplatek za zveřejnění parte činí v tomto případě 100 Kč.

 5. Můžete se také rozhodnout, že nechcete zveřejňovat celé parte, ale jen záznam o datu úmrtí a pohřbu. Záznam bez parte vám zveřejníme zdarma, ale i v tomto případě prosíme o zaslání celého parte, a to v papírové formě běžnou poštou, nebo elektronicky e-mailem, pokud možno s uznávaným elektronickým podpisem.

 6. Tato služba zveřejňování  úmrtních oznámení na internetu je otevřena všem zájemcům z celé České republiky.

REKLAMA

AMI Náplava Zlín, pohřební služba

Pohřební služba Přibylák Zlín

Městská pohřební služba nonstop Zlín, Napajedla, Slušovice, Vizovice

Regina logo.jpg, 2,7kB

Zde může být umístěn také váš inzerát.© Vojtěch Cekota & PK 2009